« www.studiofx.biz
Program Hotelowy FXHotel
Program obsługi klientów i rezerwacji dla małych i dużych obiektów noclegowych


Program polecany dla:
Zamawianie programu
Wersja: MINI
Dane osoby zamawiającej:
imię
nazwisko
telefon kontaktowy
email kontaktowy (opcjonalnie)

Dane do wysyłki
nazwa firmy lub imię i nazwisko
kod pocztowy
miejscowość
adres
NIP (w przypadku firm)

Uwagi© 2005 SEMWIT / StudioFX